Over 4u2Develop

Onze visie is dat duurzame ontwikkeling het beste wordt bereikt door het verlenen van ondersteuning aan een lokaal initiatief (programma, project of activiteit) van een (dorps)gemeenschap in een ontwikkelingsland, (mede) uitgevoerd door lokale partners. Wij zien met name inkomensverbetering als belangrijke (economische) motor en basis om te komen tot de gewenste zelfredzaamheid.

Verder wordt ervan uitgegaan dat:

  • een lokale gemeenschap zichzelf verantwoordelijk voelt voor het bereiken van eigen doelen
  • men zichzelf lokaal organiseert
  • vrouwen een gelijkwaardige stem hebben in besluiten
  • mensen geïnspireerd en betrokken zijn en een ondernemende en lerende houding hebben

Steun is altijd tijdelijk en kan naast financiële steun ook gericht zijn op het inbrengen van kennis en ervaring voor lokale capaciteitsopbouw (twee pijlers). Onze lokale partner ACPDI verzorgt de uitvoering en monitoring met uitstekende en gedetailleerde voortgangrapportages. Lees hier meer over onze projecten.

Lees hier ons beleidsplan 2020 - 2025.

andre-2

Andre Oomen (Voorzitter)
Vanuit mijn passie voor andere culturen draag ik graag bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren in ontwikkelingslanden. Dit doe ik ruim 30 jaar als bestuurslid van diverse stichtingen en als organisatieadviseur voor kleine bedrijven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In 2011 heb ik samen met Cora 4U2Develop opgericht en zijn we projecten gestart in het oosten van Congo waar we echt een verschil kunnen maken.

merith-243

Merith Schrotenboer (Secretaris)
Ik heb het altijd belangrijk gevonden om mij in te zetten voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit heb ik onder andere gedaan door tijdens mijn studententijd een bijdrage te leveren aan de Rode Kruis Studentendesk in Groningen, waar ook ‘zelfredzaamheid’ een belangrijk thema was. Toen ik de doelstelling van 4U2develop hoorde was ik gelijk om. Ik hoop de komende jaren veel jongeren te helpen op een beter leven.

k-Wierenga

Karin Wierenga (Penningmeester)
In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam voor een ontwikkelingsorganisatie die strijdt tegen kinderuitbuiting. In mijn vorige baan ontmoette ik Cora en maakten wij kennis met Oost-Congo. De grote mate van lokale zeggenschap in de projecten van 4U2Develop sprak mij erg aan. Sinds 2019 ben ik betrokken als bestuurslid. Ik vind het fijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Congolese jongeren om hun eigen leven op te bouwen vanuit hun eigen kracht.

cora-243

Cora Jansen (Lid/Strategie)
Na in het bedrijfsleven en de non-profitsector te hebben gewerkt, ging ik voor mijn passie: het werken voor ontwikkelingsorganisaties. Zo was ik in Afrika verantwoordelijk voor projecten waar sociale en economische zelfredzaamheid centraal stond, was ik in 2015 landendirecteur in Myanmar en help ik sinds 2009 organisaties in Latijns-Amerika, Azië en Afrika met hun management uitdagingen. In 2011 heb ik samen met André onze droom waargemaakt: het oprichten van een eigen stichting ‘4u2Develop’. Ik ben blij om jongeren in vergeten gebieden hoop op een betere toekomst te kunnen bieden.

rutger-243

Rutger Vogelsang (Lid/Marketing & Communicatie)
Ik merkte dat ik graag mijn opgedane kennis en werkervaring wilde inzetten om deze wereld een stukje beter te maken. 4U2Develop bood mij deze kans om als bestuurslid Marketing & Communicatie mijn steentje bij te dragen en tegelijkertijd mijn eigen horizon te verbreden. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik mij via de stichting mag inzetten voor het verbeteren van de toekomstperspectieven van jongeren in Oost-Congo.