2014 – Jongerenproject Baraka

Terugblik en resultaat

Ons eerste jongerenproject in Baraka in 2014 is beëindigd en succesvol verlopen. Maar liefst 81 jongeren zijn geslaagd voor hun vakopleiding voor kleermaker, kapper, timmerman of motoronderhoudsmonteur (alles m/v) waarmee ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Baraka eindrapportage december 2014

Het project in Baraka is zeer geslaagd met een dikke pluim naar de lokale organisatie ACPDI die voor de begeleiding heeft gezorgd.

We richtten ons op 80 gemarginaliseerde jongeren. Uiteindelijk hebben 81 jongeren met succes een vaktraining afgerond. 69 van hen, waaronder twee voormalige kindsoldaten, – met zelfs een meisje van dertien -, dertig tienermoeders en 37 werkloze jongeren zijn op weg geholpen met een starterskit om in één van de zestien gestarte werkplaatsen aan het werk te gaan en een inkomen te verdienen. Drie van deze werkplaatsen zijn nu op hun beurt betrokken bij de opleiding van weer nieuwe jongeren.

De vaktrainingen waren kapperstraining, kleermakerij, houtbewerking en motoronderhoud.

De groep gemarginaliseerde jongeren in het gebied bestaat uit 550 mensen. Daarvan zijn 316 jongeren (waaronder de 81 die ook de vaktrainingen hebben gevolgd) betrokken geraakt bij één van de acht opgerichte vredesclubs: 165 meisjes en 141 jongens.

We betrokken de leiders van de negen dorpen intensief bij het project. Zij zijn per slot van rekening nodig om bij te dragen aan een cultuur waarin vreedzame conflictoplossing, vrede en onderling respect de norm is.

Inleiding december 2013

In 9 dorpen in het gebied Baraka, provincie Noord-Kivu in het oosten van Congo ondersteunt 4u2develop jongeren op hun weg naar een zelfstandig (economisch) bestaan. Het is een gebied waar de bevolking enorm heeft geleden onder de jarenlange oorlog en dat sinds kort weer in opbouw is. De kansarme jongeren, veelal wezen, zijn ex-kindsoldaten en jonge moeders. De meeste van hen wonen nu bij verre familieleden.

Sinds de start in januari 2014 heeft onze lokale partner ACPDI in de 9 dorpen voorlichting gegeven over het belang van scholing voor jongeren. Ook heeft ACPDI workshops gegeven aan de dorpelingen en plaatselijke autoriteiten over (wettelijke) rechten en plichten, het tegengaan van seksueel geweld en het voorkomen en oplossen van conflicten.

Van de 550 jongeren die in principe in aanmerking komen voor het programma zijn er 80 voor ons project geselecteerd, het maximum aantal dat met onze financiering begeleid kan worden. Zij hebben inmiddels basaal leren lezen, schrijven en rekenen en ook een keuze gemaakt voor de opleiding in het vak van kleermaker, timmerman, kapper of motor- en automonteur. Deze beroepsopleidingen zijn inmiddels gestart. Aan het einde van het jaar hopen ze allemaal een door de staat erkend diploma te behalen.

ACPDI heeft in 2012 en 2013 in hetzelfde uitgestrekte gebied maar in andere dorpen jongeren met succes opgeleid tot kleermaker en timmerman. Sommigen hebben inmiddels hun eigen bedrijfje, anderen werken in loondienst of doen op eigen initiatief een vervolgopleiding in de stad.

Met eigen ogen gezien

Het Jongerenproject in Baraka is succesvol verlopen. Veel van de jongeren die de opleiding begin van het jaar zijn begonnen doen examen. De lokale organisatie ACPDI die de jongeren begeleidt doet veel voor het geld en stimuleert hen en de dorpen waar ze vandaan komen op een aanstekelijke manier. Het was goed en ook heel bijzonder om dit met eigen ogen te zien tijdens een bezoek aan de activiteiten deze zomer. De voorzitter was, uiteraard op eigen kosten, in de gelegenheid om de jongeren in opleiding te spreken en óók de jongeren aan het werk te zien die in 2012 en 2013 mee hebben gedaan aan soortgelijke projecten in twee andere gebieden, Kirikiri en Kipese. Goed om trotse jongeren te zien die gestart zijn met een eigen bedrijfje en nu, na de nodige investeringen, eigen inkomen gaan verdienen. In de ‘Clubs de paix’ (vredesclubs) sparen de dorpelingen gezamenlijk geld dat door de leden, dus ook door onze jongeren, geleend kan worden voor investeringen in hun bedrijfje. Het zelfvertrouwen van de jongeren en hun rol in de gemeenschap wordt hierin ook bevestigd. Geweldig om te zien! Lees vooral de getuigenissen van de jongeren zelf (de ‘lifestories‘).