2017 – Tienermoeder project Munoli i.s.m. Wilde Ganzen

Project omschrijving

Jongeren een vakopleiding bieden met ondersteuning voor het opstarten en runnen van een eigen bedrijfje. Dorpelingen dragen bij door o.a. trainings- en werkruimte beschikbaar te stellen en lesmateriaal te betalen.

Voor wie

Ongehuwde (tiener)moeders in de leeftijd van 15 tot 25 jaar zonder werk en inkomen in Munoli in Noord-Kivu (Congo).

Munoli is een prachtig maar heel arm gebied waar de bevolking jarenlang geleden heeft onder geweld van militairen en rebellen. Gelukkig hebben de mensen de moed niet opgegeven en zijn er allerlei initiatieven gestart om in het eigen inkomen te kunnen voorzien. Nu hebben ze gevraagd om ondersteuning bij het opleiden van jonge, ongehuwde moeders zodat ook zij straks hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Wat doen we

We bieden de jonge moeders een opleiding aan die zal bestaan uit taal, rekenen, opzetten en runnen van een bedrijfje. Daarnaast leren de jonge vrouwen vaardigheden om hun rol in de gemeenschap te vervullen. In samenwerking met de gemeenschap is onderzocht welke vakopleiding de meeste mogelijkheden biedt om een eigen inkomen te verdienen en zo ook te reïntegreren in de gemeenschap. Gekozen is voor kleermaakster of kapster. Na de opleiding krijgen de moeders in groepsverband een starterspakket waarmee ze aan de slag kunnen.

Eigen bijdrage

Aan het einde van de 7 maanden theorie volgt een stageperiode, waarbij tegelijkertijd een spaar- en kredietgroep wordt opgericht. De leden leggen hier hun stage inkomsten in en kunnen na het behalen van hun diploma hieruit een krediet krijgen voor het opzetten van hun bedrijf in collectief verband (2-4 leden).

Wie gaan het doen

We werken samen met een lokale organisatie ACPDI (Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Integré). De gemeenschap zelf levert een bijdrage in de vorm van het ter beschikking stellen van een trainingsaccommodatie, kosten voor studiemateriaal en kosten van locaties waar de jonge vrouwen na behalen van hun diploma in collectief verband kunnen werken.

Wat willen we bereiken

Dat de meiden en jonge vrouwen na het behalen van een diploma met het starterspakket aan de gang kunnen, zodat zij met een eigen inkomen hun leven in eigen hand kunnen nemen, hun kinderen te eten kunnen geven en hen naar school kunnen laten gaan. Ze zullen niet langer als ‘randjongere’ worden gezien maar een respectvol lid van de gemeenschap zijn.

Hoe zorgen we dat het een blijvend resultaat geeft

Een team van ACPDI zal de vrouwen na het volgen van de opleiding nog begeleiden en van advies voorzien. Voor een effectieve reïntegratie van de jonge moeders zal ACPDI contacten onderhouden met familieleden, plaatselijke autoriteiten en andere invloedrijke mensen in de gemeenschappen. Wil je wat bijdragen? Onze bankgegevens zijn:Triodosbank te Zeist NL63 TRIO 0390 5327 38 t.n.v. 4u2Develop Foundation.

Presentatie vakopleiding tienermoeders

Bekijk hier de presentatie vakopleiding tienermoeders