Welkom bij 4U2develop

Wij ondersteunen sinds 2014 kwetsbare jongeren zoals jonge ongehuwde moeders, (half)wezen en ex-kindsoldaten in Oost-Congo met vakopleidingen, het starten van gezamenlijke bedrijfjes, landbouwactiviteiten en het opzetten van spaar- en kredietgroepen. Op deze manier kunnen zij in hun eigen levensonderhoud en -vaak- ook dat van hun jonge kinderen voorzien. En wat voor hen ook heel belangrijk is: ze krijgen hiermee weer respect van familie en dorpsgenoten.

In Oost-Congo woedt al tientallen jaren een burgeroorlog, waarbij vele groeperingen strijden om macht en kostbare grondstoffen. Hier is de lokale bevolking de dupe van. Er is weinig werk en helaas zijn er veel kwetsbare jongeren voor wie een opleiding of training het verschil kan maken tussen een uitzichtloos bestaan en een leven waarin ze vol trots in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daarom blijft onze steun hard nodig en kiezen wij elk jaar een nieuw gebied waar jongeren vakopleidingen en trainingen kunnen volgen en daarmee hun kans grijpen op een beter bestaan.

'Zij kan uw steun goed gebruiken'

Tot en met 2022 hebben we al 1.200 jongeren opgeleid en geholpen met de start van hun bedrijfje. Onze ambitie voor 2025:

- 2.500 jongeren hebben een vakopleiding gevolgd
- 500 ambachtelijke bedrijfjes zijn gestart
- 5.000 jongeren verbouwen groente of houden kleinvee en verdienen daar een klein inkomen mee
- 120 spaar- en kredietgroepen zijn opgericht waardoor de jongeren kunnen investeren in hun bedrijfje.

Lees meer over onze plannen tot en met 2025

Om ons werk in Oost-Congo voort te zetten en onze ambities te realiseren kan Stichting 4u2develop uw steun goed gebruiken! De stichting heeft de ANBI-status en daarmee is elke gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Lees hier meer over hoe u ons kunt steunen. Toegevoegd: leven in grote armoede. Door het leren van een vak en vaardigheden voor het dagelijks leven en ondersteuning na de opleiding krijgen tientallen jongeren zicht op een betere toekomst met eigen inkomsten en respect voor elkaar.