Spring naar content

Samen op weg naar zelfredzaamheid

Stichting 4u2develop ondersteunt kwetsbare jongeren en vooral vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden bij het verkrijgen van een eigen inkomen en respect in de gemeenschap.

Welkom bij 4U2develop

Stichting 4U2Develop is opgericht om – kort samengevat – mensen in ontwikkelingslanden op weg te helpen zelfredzaam te worden en zo bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Wij ondersteunen kwetsbare jongeren en vooral vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden met o.a. vakopleidingen en opzet van bedrijfjes bij het verkrijgen van een eigen inkomen en respect in de gemeenschap. De goede resultaten in de afgelopen 8 jaar en impact op de bevolking in dit vergeten gebied zijn aantoonbaar groot.

Onze visie is dat duurzame ontwikkeling het beste wordt bereikt door het verlenen van ondersteuning aan een lokaal initiatief (programma, project of activiteit) van een (dorps)gemeenschap in een ontwikkelingsland, (mede) uitgevoerd door lokale partners. Wij zien met name inkomensverbetering als belangrijke (economische) motor en basis om te komen tot
de gewenste zelfredzaamheid.

Verder wordt ervan uitgegaan dat:
a) een lokale gemeenschap zichzelf verantwoordelijk voelt voor het bereiken van eigen doelen
b) men zichzelf lokaal organiseert
c) vrouwen een gelijkwaardige stem hebben in besluiten
d) mensen geïnspireerd en betrokken zijn en een ondernemende en lerende houding hebben

Steun is altijd tijdelijk en kan naast financiële steun ook gericht zijn op het inbrengen van kennis en ervaring voor lokale capaciteitsopbouw (twee pijlers).

Vanaf 2014 hebben wij tot nu toe elk jaar groepen jongeren in Oost-Congo op weg geholpen naar zelfredzaamheid. Velen zijn ex-kindsoldaat of tienermoeder, een zeer kwetsbare groep en kennen een verleden van jarenlang oorlog en geweld met vaak traumatische ervaringen en die
leven in grote armoede. Door het leren van een vak en vaardigheden voor het dagelijks leven en ondersteuning na de opleiding krijgen tientallen jongeren zicht op een betere toekomst met eigen inkomsten en respect voor elkaar.

Onze lokale partner ACPDI verzorgt de uitvoering en monitoring met uitstekende en gedetailleerde voortgangrapportages. Zie verder onder Projecten.

Recente ontwikkelingen

Het Jaarverslag 2020 geeft een goed inzicht in waar we mee bezig zijn en welke impact dit heeft.

We zijn blij dat zowel Stichting Pharus als Wilde Ganzen weer hun steun hebben toegezegd waardoor we dit jaar 330 jongeren kunnen helpen met een vakopleiding

Lees verder

Steun ons!

Stichting 4u2develop kan uw steun goed gebruiken! De stichting heeft de ANBI-status en daarmee is elke gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Lees hier meer over hoe u ons kunt steunen.

Hartelijk dank voor uw interesse!